Odysseia'daki Çatışmalar: Bir Karakterin Mücadelesi

Odysseus'un eve dönüş yolculuğunda, Odysseia'daki önemli çatışmalarla karşı karşıya kalır Odysseus'un karşılaştığı çeşitli zorluklar aslında Homeros'un klasiğinin merkezini oluşturuyor, ancak karşılaştığı bu karşıtlıklar neler? Bunu anlamak için oyunun üzerinden geçeceğiz.

Odysseus'un Yolculuğu: Her Şeyin Başlangıcı

Odysseus'un kötü durumu İthaka'ya dönüş yolculuğuyla başlar İsmaros'a vardığında, savaş ganimetleriyle kafası iyi olan o ve adamları köyleri basar ve erkekleri köleleştirir. Aptalca eylemleri, onlara bir fırtına göndermeye karar veren ve onları Djerba'ya, ardından Sicilya'ya yanaşmaya zorlayan gök tanrısı Zeus'u kızdırır.

Tepegözlerin adası Sicilya'da Poseidon'un oğlu Polyphemus'la karşılaşır. Adadan kaçarken Polyphemus'u kör eder ve Yunan deniz tanrısının öfkesini çeker, bu da destandaki iki ana çatışmadan ilkine işaret eder.

Odysseia'da İki Ana Çatışma

Bir savaş kahramanı olan Odysseus, Truva savaşına katıldıktan sonra vatanına dönmeyi beklemektedir Eve dönüş yolculuğunun yüzleşmesi gereken zorluklarla dolu olacağını çok az biliyordu. Biri ilahi bir düşmanla, diğeri ise ölümlü düşmanlarla.

Odysseus eve dönüş yolculuğunda birçok tanrıyı kızdırır. Odysseus ve adamlarının yaptıklarına misilleme olarak, tanrılar onlara meydan okuyarak onları iyice cezalandırır.

Odysseia'daki çatışmaların çoğu tanrıların öfkesinden kaynaklanır Ölümlülerin işlerine karışan sabırsız ve affetmeyen tanrılar olarak bilinirler. Bu tanrılar kimseyi bağışlamaz, Odysseus'un kendisini bile.

İlk Büyük Çatışma: Sicilya

Odysseus ve adamları Sicilya'ya varır Tepegözlerin adasında yiyecek ve şarap dolu bir mağaraya rastlarlar. Odysseus ve 12 adamı mağaraya girer ve erzaklarla ziyafet çekmeye başlarlar.

Mağaranın sahibi Polyphemus gelir ve Odysseus tanrıların lütfuna sahip olduğundan emin bir şekilde Polyphemus'tan onlara iyi yolculuklar dilemesini ve geleneklere uygun olarak yiyecek ve altın sunmasını ister. Bunun yerine Polyphemus iki adamını yer ve mağaranın ağzını kapatır.

Kör edici Polyphemus

Polyphemus'un mağarasında birkaç gün mahsur kaldıktan sonra Odysseus kaçmak için bir plan yapar Polyphemus'un sopasından bir parça alır ve onu keskinleştirerek mızrak haline getirir.

Odysseus daha sonra deve biraz şarap ikram eder ve onu sarhoş eder. Polyphemus sarhoş olduğunda, Odysseus onu gözünden bıçaklar ve hızla saklanmaya geri döner. Ertesi gün, Polyphemus koyunlarını gezdirmek için mağarasını açar ve Odysseus'un adamlarından hiçbirinin kaçmadığından emin olmak için onlara tek tek dokunur.

Odysseus ve adamlarının kendilerini koyunların karınlarına bağladıklarını ve böylece devin haberi olmadan kaçtıklarını fark etmemiştir.

Gemiye bindikten sonra Odysseus adını haykırır ve Polyphemus'a tepegözü nasıl kör ettiğini anlatmasını söyler Polyphemus, babasına, Poseidon'a, yaralanmasının intikamını almak için dua eder ve Yunan tanrısının gazabını kışkırtır. Odysseus bu şekilde kendini ilahi bir düşmanla karşı karşıya bulur.

İlahi Antagonist

Deniz tanrısı Poseidon, Homeros'un klasik eserinde ilahi bir düşman olarak yer alır Ana karakterin İthaka'ya doğru olan yolculuğunu, dalgaları yola çıkarken asi hale getirerek karmaşıklaştırır.

Ancak denizci Phaeacialıların koruyucusu ironik bir şekilde ve farkında olmadan Odysseus'un İthaka'ya dönmesine yardım eder. Poseidon'un büyük bir sevgiyle koruduğu Phaeacialılar genç kahramanımıza eve kadar eşlik eder ve onu güvende tutar.

İkinci Büyük Çatışma: İthaka

İkinci büyük çatışma Odysseus İthaka'ya vardıktan hemen sonra ortaya çıkar Eve dönüş yolculuğunda tanrıları kızdırarak sayısız mücadele vermiş olmasına rağmen, anavatanına dönüşü, getirdiği trajedi ve sonuçlar nedeniyle Yunan klasiğindeki ikinci büyük çatışma olarak kabul edilir.

Ithaca'ya Eve Dönüş

Yedi yıl boyunca Calypso'nun adasında mahsur kaldıktan sonra, ticaret tanrısı Hermes, su perisini Odysseus'u adasından serbest bırakmaya ve evine dönmesine izin vermeye ikna eder. Odysseus küçük bir tekne inşa eder ve İthaka'ya varışını bekleyerek adadan ayrılır .

Tanrısal düşmanı Poseidon, Odysseus'un yolculuğunu haber alır ve bir fırtına koparır. Fırtına Odysseus'u neredeyse boğmaktadır ve Odysseus Phaeacialıların kıyısına sürüklenir. Krallarına, Troya Savaşı'ndaki olaylardan başlayarak Calypso'nun adasına hapsedilmesine kadar olan yolculuğunun hikâyesini anlatır.

Kral, Odysseus'u sağ salim evine göndermeye yemin eder, ona bir gemi ve yolculuğunda rehberlik etmesi için birkaç adam verir.

Birkaç gün sonra Ithaca'ya varır. Orada kılık değiştirmiş Yunan tanrıçası Athena ile karşılaşır. Savaş tanrıçası Penelope'nin taliplerinin hikâyesini anlatarak Odysseus'u kimliğini gizlemeye ve Kraliçe'yi elde etmek için yarışmaya katılmaya çağırır.

İkinci Çatışmanın Başlangıcı

Odysseus saraya vardığında hemen karısı Penelope'nin dikkatini çeker Güçlü bir zekâya sahip olduğu bilinen Kraliçe, evlenebilmek için her bir talibin karşılaşması gereken zorlukları çabucak açıklar.

İlk olarak, her talip önceki kocasının yayını kullanmalı ve 12 halka boyunca bir ok atmalıdır. Ardından, talipler teker teker podyuma çıkar ve Odysseus'un yayını kullanmaya çalışır, her biri başarısız olur. Sonunda, Odysseus hala bir dilenci kılığında, elindeki görevi etkili bir şekilde tamamlar ve silahlarını Penelope'nin taliplerine, ölümlü düşmanlarına doğrultur.

Her birini öldürdükten sonra İthaka'nın dış mahallelerine kaçar ve burada taliplerin aileleri onu pusuya düşürür Değerli oğullarının ölümünün intikamını almak isterler ve Odysseus'un kellesini isterler. Athena hemen kahramanımızın yanına gider ve ülkeye barış getirerek Odysseus'un İthaka'da haklı ve barışçıl bir şekilde kral olarak hüküm sürmesine izin verir.

Odysseus'un Ölümcül Düşmanı

Penelope'nin talipleri kahramanımızın ölümcül düşmanları olarak hareket ederler Talipler, açgözlülük ve egomani sergileyerek, abartılı zevkleri ve doymak bilmez iştahlarıyla Odysseus'un karısını, ailesini ve evini kelimenin tam anlamıyla evlerinden yiyerek tehdit ederler.

Eğer biri İthaka'ya hükmedecek olsaydı, Penelope'nin taliplerinin her biri sadece eğlence ve zevk peşinde koşarken tasvir edildiği için, ülke yoksulluk ve açlıkla delik deşik olurdu.

Talipler Odysseus'un ailesini sadece karısıyla evlenmek isteyerek değil, aynı zamanda oğlu Telemakhos'u öldürme planları yaparak tehdit ederler. Genç prens babasının nerede olduğunu araştırmak için İthaka'nın dışına çıkar.

Talipler genç adam geldiğinde onu pusuya düşürmeyi planlarlar, ancak bunun yerine öldürülürler Penelope onu pusu konusunda uyarır ve Athena da tuzaktan nasıl kurtulacağını anlatarak eve sağ salim dönmesini ve babasının diğer talipleri katletmesine yardım etmesini sağlar.

Sonuç

Odysseia'daki çatışmalar, çeşitli sembolik doğalar oluşturmak için karmaşık bir şekilde yazılmıştır.

Makalenin ana noktalarını özetleyelim:

  • Odysseia'da iki büyük çatışma vardır.
  • İlk önemli çatışma, kahramanımız Tepegöz'ün adası Sicilya'ya vardığında ortaya çıkar.
  • Kibri yüzünden adamlarının hayatını tehlikeye atarak Tepegöz'den altın ve güvenli bir yolculuk talep eder.
  • Odysseus tepegözü kör eder ve adasından kaçar, bilmeden Yunan deniz tanrısı Poseidon'u kızdırır.
  • İlk çatışma, Odysseus ve adamlarının Poseidon'u kızdırarak ve onu ilahi düşmanı haline getirerek karşılaştıkları talihsizlikler dizisi nedeniyle kabul edilir.
  • Odysseia'daki ikinci büyük çatışma Penelope'yi evlendirmek için yapılan rekabet sırasında ortaya çıkar.
  • Kahramanımız görevini tamamlar ve yayını diğer yarışmacılara doğrultarak onları teker teker öldürür.
  • Bu, taliplerin sembolize ettikleri ve ona, ailesine ve evine yönelik tehditleri nedeniyle ikinci büyük çatışma olarak kabul edilir.
  • Karısının talipleri, plan için onun ölümcül düşmanlarıdır ve hakkı olan şeye göz dikerler.
  • Athena İthaka'ya barışı geri getirir, Odysseus'un hayatını yaşamasına ve ülkesini güvenle yönetmesine izin vererek talihsizliğine son verir.

Çatışmalar bir hikayenin önemli bir parçasıdır çünkü olay örgüsünü yönlendirmeye yardımcı olurlar. Çatışma olmasaydı Odysseia, Odysseus'un eve dönüş yolculuğunun sıkıcı bir anlatımı olarak sona ererdi.

Başa dön