Beowulf'ta Hristiyanlık: Pagan Kahraman Hristiyan Bir Savaşçı mı?

Beowulf'ta Hristiyanlık aslen pagan bir hikaye olmasına rağmen ünlü şiirin ana temasıdır. Şiirdeki Hıristiyanlık unsurları akademisyenler için bazı karışıklıklara neden olmuştur.

Şiir başlangıçta pagan mıydı ve sonra geçiş mi yaptı ve Beowulf pagan mıydı yoksa Hıristiyan mıydı?

Beowulf ve dini hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede bulabilirsiniz.

Beowulf ve Hristiyanlık: Hristiyanlık Örnekleri ve Değerleri

Şiir boyunca, tüm karakterlerin Hıristiyan olduğu ve birçok Tanrı yerine tek bir Tanrı'ya inandıkları açıktır Beowulf'un Seamus Heaney'in çevirisinde şöyle demesi buna bir örnektir: " Ve Yüce Rab bilgeliğiyle hangi tarafı uygun görürse ona zafer bahşetsin. ." tam da ilk canavarı Grendel ile savaşacağı akşam. Aşağıdaki Hıristiyanlık örneklerine ve bu inanca yapılan göndermelere bir göz atın.

Beowulf'ta Hristiyan Referansları

Hıristiyan Tanrısından söz edilmesinin yanı sıra İncil'deki hikayelerden ve derslerden bahsedilmesi Bunlar yeni ve büyüyen inanca yönelik daha dolaylı referanslardır.

Bunlar şunları içerir:

 • "Rab'den korkunç bir kopuş yaşadılar; Her Şeye Gücü Yeten suları yükseltti, Ceza için onları tufanda boğdu": Bu, Nuh ve ailesinin ancak gemi inşa ederek kurtulduğu büyük tufana bir göndermedir
 • "Habil'in öldürülmesi için Ebedi Rab bir bedel talep etmişti: Kabil bu cinayeti işlemekten hiçbir hayır görmedi": Bu örnek Adem ve Havva'nın çocuklarının hikayesine atıfta bulunur. Kabil kardeşi Habil'i kıskandı ve onu öldürdü, sonuç olarak kovuldu
 • "İyi ve kötü işlerin Yüce Yargıcı, Göklerin Başı ve Dünyanın Yüce Kralı Rab Tanrı onlar tarafından bilinmiyordu": Bu bölümde putperestler ile Hıristiyanlar karşılaştırılmakta ve yaşamın sonu ve cehenneme gidiş konusunda nasıl davranacakları anlatılmaktadır

Şiirde Hıristiyanlığa yapılan göndermeler genellikle paganizmi de gündeme getirmekle bağlantılı Bazen yazar, insanların şu anda ne yaptıklarını belirtmeden önce geçmişte ne yaptıklarını kabul ediyor. Şiir, eski ve yeni arasında kısa atlamalarla Avrupa'nın o dönemde yaptığı geçişi gerçekten tasvir ediyor.

Beowulf'un Kapsayıcı Değerleri: Pagan mı Yoksa Gizliden Gizliye Hristiyan mı?

Beowulf'un genel teması savaş iyi ve kötü arasında ve iyinin kötüye karşı zaferi Bu, tüm kültürler ve neredeyse tüm inançlar için geçerli olabilecek genel bir tema olsa da, kesinlikle Hıristiyanlıkta odak noktasıdır. Hıristiyanlar iyiliğin kaleleri olarak hareket etmelidir ve Beowulf bu rolü oynamaktadır. Ancak aynı zamanda Beowulf, kendi döneminin ve kültürünün en iyi örneği olarak hareket etmektedir.

O destansı bir kahraman. Kahramanlık/şövalyelik kodunun özelliklerini de sergileyen Bu kurallar özellikle cesaret, fiziksel güç, savaş becerisi, sadakat, intikam ve onura odaklanır. Bu özelliklerin çoğu Beowulf'taki Hıristiyan değerleriyle de örtüşür, ancak bazı çelişkiler de vardır. Örneğin, sadakat ve cesaret Hıristiyanlığın gözünde iyi şeylerdir, ancak intikam ve şiddet Hıristiyan değerleri değildir.

Beowulf, çelişkili olsalar da her şeyi sergiler ve baştan sona Hıristiyanlığı kabul eder. Kahramanlık kültürünün bir parçası olan bir başka şey de onur ve itibar kazanmak Beowulf her zaman başarılarından bahseder ve bunlar için ödüllendirilmeyi bekler. Ancak bu, Hıristiyanlığın alçakgönüllülük ve kendini alçaltma değerlerine aykırıdır, her ne kadar şiirde "Ama Beowulf kudretli gücünün farkındaydı, Tanrı'nın ona yağdırdığı harikulade armağanların." dese de.

Beowulf'ta Hristiyanlık Örnekleri

Hıristiyanlıkla ilgili örnekler burada sayılamayacak kadar çoktur. Ancak ünlü masalda geçenlerden birkaçı şunlardır: (bunların hepsi Seamus Heaney'in şiir çevirisinden alınmıştır)

 • "Tanrı'ya şükrettiler Sakin bir denizde bu kolay geçiş için": Beowulf ve adamları anavatanları Geatland'dan Danimarkalılara doğru deniz yolculuğu yaparlar
 • "Ölüm hangisini vurursa vursun, bunu Tanrı'nın adil bir yargısı olarak görmeli": Beowulf Grendel ile savaşını ve eğer düşerse ne olacağını düşünüyor
 • "Ama ne mutlu o kişiye ki ölümden sonra Rab'be yaklaşabilir Ve Baba'nın kucağında dostluk bulabilir": Bu satır, hala paganizmi uygulayan ve ölümden sonraki kaderlerini bilmeyenleri tartışan satırlardan sonra zikredilmiştir
 • "Grendel'den çok çektim ama Göksel Çoban her zaman ve her yerde harikalar yaratabilir.": Beowulf Grendel'i öldürdükten sonra Dan Kralı'nın yaptığı konuşmanın bir bölümüydü bu. Yardımları için ona içtenlikle teşekkür ediyordu.
 • "Tanrı bana yardım etmeseydi her şey daha da kötü olabilirdi" : Bu Beowulf'un Grendel'in annesiyle yaptığı savaşı anlattığı bölümdür
 • "Bu yüzden Tanrı'ya şükrediyorum Göksel ihtişamıyla Bu kafadan kan damladığını görecek kadar yaşadığım için": Danimarkalıların Kralı, Beowulf'a şeytanı ortadan kaldırmak için yaptığı şey için hala teşekkür ediyor, ancak şiddet içeren bir eylem için Tanrı'ya teşekkür etmesi biraz garip

Bir sürü var, şiir boyunca Tanrı'dan ve inançtan bahseden birçok başka söz Neredeyse Beowulf Tanrı'nın kahramanı gibi görünmektedir. Kötülüğü ortadan kaldırırken kaderini yerine getirmek için doğru zamanda doğru yere konulmuştur.

Ünlü Şiir ve Savaş Kahramanı Hakkında Arka Plan Bilgileri

Beowulf'un epik şiiri 975-1025 yılları arasında Eski İngilizce dilinde yazılmıştır. Araştırmacılar, hem yazarın hem de tarihin bilinmediğini göz önünde bulundurarak, orijinal olarak ne zaman yazıldığını belirleyememektedir. Muhtemelen hikaye bir nesilden diğerine sözlü olarak aktarılmıştır ve 6. yüzyılda İskandinavya'da geçen bir masaldan bahsetmektedir. Beowulf, Danimarkalıların bir canavarla savaşmasına yardım etmek için seyahat eden destansı bir kahramandır.

Canavar onları öldürmeye devam eder ve Beowulf onları kurtarabilecek tek kişidir, sonunda onu öldürür. canavarın annesiyle savaşır, başarılı olur ve yıllar sonra bir ejderhayı yener Bu Beowulf'un ölümüne yol açar, ancak odak noktası, hikayesinin tüm düşmanlarını yenecek kadar güçlü olmasıdır. Çok ünlü bir hikayedir çünkü eğlencelidir ve aynı zamanda şiirde kültür ve tarihin mükemmel bir parçasını sağlar.

Beowulf'ta hem pagan hem de Hıristiyan unsurlar var, bu yüzden biraz kafa karıştırıcı olabilir. Yazar kendi dini geçiş sürecinde mücadele ediyor olabilir, ileriye doğru yol alırken bir ayağı hala geçmişte olabilir. Ancak bu zaman diliminde, Avrupa yavaş yavaş Hıristiyanlığa geçiş yapıyordu ve Hıristiyanlık giderek daha popüler hale geliyordu Yine de, şiirin de açıkça ortaya koyduğu gibi, Beowulf'taki Hıristiyan etkisine rağmen insanların hala tutunduğu ve inandığı birçok pagan geleneği vardı.

Sonuç

Şuraya bir göz atın ana noktalar Beowulf'taki Hristiyanlık hakkında yukarıdaki makalede anlatılanlar.

 • Canavarlar hariç şiirdeki tüm karakterler Hıristiyanlığa atıfta bulunur ve bu inancı benimser
 • Tanrı'dan, iyiliğinden, yardım etme ve kurtarma yeteneğinden o kadar çok söz ediliyor ki
 • Beowulf'a Tanrı tarafından yetenekler verilmiştir ve bu yüzden yaptığı işte bu kadar beceriklidir
 • Elbette, iyinin kötüye karşı savaşması ve kazanması genel teması çok Hıristiyan bir değerdir, ancak hala sahip oldukları pagan değerlerden biri intikamdır, oysa Hıristiyanlık kişinin 'diğer yanağını çevirmesi' gerektiğini belirtir
 • Övünmek ve başkalarının iyiliği yerine onur ve şan için savaşmak da pek Hıristiyan değerleri değildir
 • Beowulf biraz kafa karıştırıcı ve çelişkili bir karakterdir; hem paganizmin eski yöntemlerinin hem de Hıristiyanlığın yeni yöntemlerinin bir karışımıdır
 • Beowulf, 975-1025 yılları arasında Eski İngilizce dilinde yazılmış epik bir şiirdir ve muhtemelen sözlü olarak anlatılan bir hikâye sonunda yazıya dökülmüştür. Şiir İskandinavya'da geçmekte ve kahramanlık kodunun itibar ve intikam gibi unsurlarına atıfta bulunmaktadır
 • Akademisyenler emin değiller çünkü şiirde hem pagan hem de Hristiyan unsurlar var. Ve bu Hristiyan unsurların ne zaman eklendiğini bilmiyorlar.
 • Avrupa o dönemde dini bir değişimden geçiyordu ve bu şiir tam da insanların yeni bir inanca yöneldiği bir dönemde yazılmış olabilir

Beowulf'ta Hıristiyanlık çok belirgindir ve Tanrı'ya atıfta bulunan pek çok satır var. Ona teşekkür etmek, hatta ondan yardım istemek.

Ayrıca şunlar da var İncil hikayelerine ve diğer Hristiyan değerlerine referanslar Örneğin zor zamanlarda size yardımcı olması için Rab'be inanmak gibi. Ancak arka planda paganizm hâlâ varlığını sürdürüyor ve bu hâlâ önemli bir soru olabilir: Beowulf gerçekten bir Hıristiyan mı, yoksa hâlâ bir pagan mı?

Başa dön