Antigone'nin Doruk Noktası: Bir Finalin Başlangıcı

Antigone'nin Doruk Noktası izleyicilere sinsice yaklaşır, oyunun yükselen aksiyonu geçecek kadar incedir ve siz farkına bile varmadan doruk noktası ortaya çıkmıştır. Sofokles tragedyası belli bir hassasiyetle yazılmıştır ki Bir sahneden diğerine yumuşak geçişler. Ancak doruk noktasını saptamak ve kavramak için, oyunun kendisine aşina olmak gerekir ve bu notta, trajedinin olaylarını gözden geçirelim.

Antigone

Antigone'nin devam filmi Oedipus Rex, Antigone'nin babasının ölümünden sonra Thebes'e dönmesiyle başlar; kardeşinin karşılaştığı adaletsizlikten haberdar olur. Yeni kral Kreon, Polyneikes'in adını koymuştur ve ceza olarak onu gömmeyi reddeder, cesedini karada çürümeye bıraktı.

Oyun, İsmene ve Antigone'nin yeni çıkan ve kardeşlerinin gömülmesini engelleyen yasa üzerine tartışmalarıyla başlar. olaylardan dolayı öfkeli ve sinirli Antigone yakın ölüm tehdidine rağmen kardeşini gömmeyi planlar ve Antigone'nin kız kardeşi İsmene'nin de aynısını yapmasını ister. İsmene isteksizdir ve Antigone ile anlaşmaya çalışır, Antigone, İsmene'nin reddine kızarak kardeşlerini İsmene olmadan gömmeye karar verir ve İsmene'nin düşüncelerini yeniden gözden geçirmesine neden olur.

Antigone sarayın bahçesine doğru adım atar ve hemen kardeşinin cesedini bulur. Onun yanında bir mezar kazar ve bu sırada Polyneikes'in cesedini başarıyla gömer. İki saray muhafızı tarafından yakalanır ve hemen Kreon'a getirilir. İsmene, yakalandığı haberini duyunca kız kardeşinin yanına koşar ve Kreon'un kararına tanık olur. Kız kardeşinin cezasına katılmak için yalvarır, Antigone'nin şiddetle karşı çıktığı bu durum, sonunda Antigone'nin bir mağaraya gömülmesine neden olur. Bu, Tanrısal varlıklara inananların yüzüne indirilmiş büyük bir tokattır.

Kahramanımız mezara hapsedildiğinde, onu bugün yürüdüğü yolda bırakan olayları düşünür. Bu, Antigone'nin dönüm noktası olarak görülebilir. ailesinin lanetine teslim olmaya karar verir, Creon'un kararını dinlemediği için kendi canına kıyar. Creon, kraliyet soyundan gelen bu kadını ilan ettiği gibi idam etmek yerine hapsetmiştir. Onu uzun süre hapsetmeyi planlamış, sadece hayatta kalması için gerekli yiyeceği vermiştir. mezarda ölmesi umuduyla. Ve bu şekilde, ellerinde kan yoktur ve bir kraliyet mensubunun ölümünden sorumlu tutulamaz.

Antigone'nin sevgilisi Haemon, babası Kreon'u ikna etmeye çalışır, Sevgilisinin gitmesine izin vermek ister ama bu reddedilir. Onu kurtarmak için bir plan yapar ve mezara doğru koşar. Tam o sırada kör kahin Tiresias, Kreon'u kibri konusunda uyarır ve onu cesaretlendirir Tanrılara karşı geldiği için Antigone'yi serbest bırakması için. Kreon yaptıklarının ne anlama geldiğini fark eder ve hemen Antigone'yi kurtarmaya koşar.

Creon mezara geldiğinde, Oğlu Haemon ve Antigone'nin cesetlerini soğuk ve ölü bulur. Oğlunu şatoya getirdiğinde yaptıklarından pişmanlık duyar. Kreon'un karısı Eurydice, kalan oğlunun intiharını öğrenir ve sarayda Kreon'u lanetler. Zaten delirmenin eşiğindedir, Kalan oğlu da ölünce kraliçe daha da kırılır. Kocasının hataları yüzünden çok sevdiği oğullarına kavuşma özlemiyle canına kıyar ve Kreon'a kendi çektiği acıyı çektirmeyi umar.

Kreon ailesinden geriye kalan tek kişinin kendisi olduğunu fark ettiğinde, kibrinden ve kararından yakınır. Hayatının geri kalanını sefalet içinde yaşar. Eylemleri onu yalnızlığa sürüklerken.

Antigone'nin Doruk Noktası Nedir?

Antigone'nin yükseliş eyleminin şu şekilde gerçekleştiği söylenir Kreon oğlunun sevgilisini hapseder. Tiresias, onun hapsedilmesi sırasında Kreon'u halka ve tanrılara karşı işlediği suçlar konusunda uyarır. Kralı kibrini bir kenara bırakmaya ve Polyneikes'in cesedini haklı olarak gömmek Tiresias gördüğü rüyayı Theban kralına anlatır, onu davranışları konusunda uyarır ve bunun yol açabileceği sonuçlar konusunda uyarır. Kreon Tiresias'ın kehanetini kınıyor Ta ki Choragos hatalarının farkına varmasına yardımcı olana kadar... Ancak geriye kalan tek oğlunun ölümünü kabullenmekte zorlandığı için kalbindeki değişim meyve vermez.

Sofokles'in oyununun doruk noktasına ilişkin çeşitli Antigone analizleri vardır. önemli en yüksek gerilim noktası Antigone'nin yoğun ve basit olay örgüsü yapısı nedeniyle doruk noktası çok tartışılır. Bazıları doruk noktasını şöyle değerlendirir Creon'un dönüm noktası olarak. Antigone'yi kurtarmak için mezara doğru koştuğu sahne kuşkusuz oyundaki en yoğun sahnelerden biridir, ancak sonrasında yaşananlar, kalan oğlunun cesedini görmesiyle trajik bir hal alır. Oyunun doruk noktası engellenebilirdi. Eğer karakterler Tiresias'ın uyarılarını dikkate alsalardı.

Antigone'de Çatışma

Antigone'deki merkezi çatışma Antigone olay örgüsünün doruk noktasını oluşturur. sadakatle inanan dindar bir kadın Tanrılar ve tanrıçalar, Yunan tanrılarının ve tanrıçalarının her şeye kadir gücü ve bilgeliğinde, tüm canlıların ölüm anında ve sadece ölüm anında yeraltı dünyasına geçmek üzere gömülmeleri gerektiğine dair bir ferman vermişlerdi.

Antigone Kreon'un yasasını duyunca çileden çıkar, çünkü yeni Theban kralı kendini tanrılarla eşit konuma getirmeye cüret ediyor. Antigone, Kreon'un kararını küfür olarak görür ve onun emirlerine kulak asmayı reddeder; alçakgönüllü kişiliği, kendilerinden üstün olanların yasalarına öncelik verdiği için hiçbir yerde görünmez. Bu nedenle, Antigone'deki temel çatışma şudur her zaman mevcut ve tartışmalı konu "Kilise Devlete Karşı."

Antigone'de Çözüm

Antigone'deki çözüm şu şekilde görülür Kreon kalan oğlunun cesedini saraya taşır. Bu sahne, eylemlerinin sonuçlarının farkına varışını vurgular. Başına gelen trajediye, kendisine verilen tavsiyelere kulak asmadığı için kendisinin neden olduğunu anlar. Ardından bir haberci ona karısının ölümünü bildirir, Son nefesini verirken ona lanet ediyordu, Kreon üzüntüden felç olur. Kendini tanrılarla eşit konuma getirmiş ve bu süreçte oğlunu ve karısını kaybetmiştir. Koro daha sonra önemli bir ders vererek oyunu kapatır: Tanrılar kibirlileri cezalandırır çünkü bu bilgelik getirir.

Antigone Analizi

Antik tiyatro dünyasının ilk kadın kahramanı olan Antigone'nin kahraman ve inatçı çünkü diğer iki kişinin ölümüne neden oluyor Sofokles'in en etkili eserlerinden biri olan oyun, yazıldığı dönem boyunca hem saygı hem de eleştiri toplamıştır.

Klasik Yunan trajedisi örneği, olayların doruğa ulaştığı noktada analiz edilmeyi beklemektedir ilahiyat, ahlak ve adaletin birleşimidir. Ailelerinin laneti, Chrysippus'a tecavüz edip kaçıran ve ailesini trajediye sürükleyen büyükbabası Kral Laius'tan kaynaklanmaktadır. Lanet, trajik kaderlerine son veren Antigone'ye kadar devam eder ve kız kardeşi Ismene'yi ailelerinden hayatta kalan tek kişi olarak bırakır.

Bazıları oyunu Antigone'nin değil Kreon'un trajedisi olarak analiz eder, çünkü kral kahramanlarımızdan çok daha fazlasını kaybetmiştir ve sadece onun hatalarına odaklandı. Onun gücünü kötüye kullanması ve ailevi, ilahi ve kişisel sorumluluklarını açıkça göz ardı etmesi olmasaydı bu dram yaşanmazdı.

Antigone'nin trajedisi ve ölümü kaderin, adaletin ve ailesinin günahlarından kaynaklanan intikamın bir sonucu olarak görülebilir ve yorumlanabilir: Laius'un tecavüz suçu, Antigone'nin doğumu ve kardeşlerini ensest bir ilişkiden ve bir önceki oyunda meydana gelen ataerkil cinayetten kurtarır.

Sonuç:

Şimdi doruk noktasından bahsettiğimize göre, ne olduğunu ve Sofokles trajedisinde nerede başlayıp nerede bittiğini saptamak, Bu makalenin bazı kilit noktalarının üzerinden geçelim:

  • Doruk Noktası Seyircinin en fazla gerilimi elde ettiği olayların zirvesidir.
  • Oedipus Rex'in devamı olan Antigone, Antigone'nin babasının ölümünden sonra Teb'e dönmesiyle başlar; kardeşinin uğradığı adaletsizlikten haberdar olur.
  • Olay örgüsündeki temel çatışma, hiç bitmeyen, kötü şöhretli ve tartışmalı bir konu olan kilise ve devlet karşıtlığıdır.
  • Bu durumda Athena kiliseyi, Kreon ise devleti temsil etmekte, etraflarındakilere zarar veren ve hayatlarını ellerinden alan bir güç dinamiği yaratmaktadır.
  • Antigone, görünürdeki intiharıyla farkında olmadan iki kişinin daha ölümüne sebep olur. Ona olan sadakati övgüye değer olsa da, gerçekte karşısında duran İsmene'yi görmekten yoksundur.
  • Antigone öbür dünyada ailesinin geri kalanına katılırken İsmene'yi terk eder ve genç kıza mutlu bir yaşam diler.
  • Antigone'de yükselen eylem onun cezalandırılmasıdır. Hayatının geri kalanını geçireceği mezarlara doğru sürüklenir, günahları yüzünden hapsedilir. Bu şekilde Kreon'un eline çok az kan bulaşacak ya da hiç bulaşmayacak, Antigone'nin zayıflamasını ve sonunda ölmesini bekleyecektir.
  • Doruk noktası, Kreon'un kadın kahramanı serbest bırakmak için mezara doğru koşması, ancak oğlunun cesedini görünce zayıflamasıyla ortaya çıkar. Kreon'un dönüm noktası, ilahi tanrıların öfkesine tanıklık ederken farkına varması olur.
  • Kreon, karısına ve oğullarına ne yaptığını anladıkça sefalet içinde yaşar. İlk oğlu Teb savaşında ölmüş, ikincisi ise Teb kralının hataları yüzünden canına kıymıştır.
  • Koro, izleyicilere bilgilerini aktarırken oyun çözülür; Tanrılar kibirlileri cezalandırır, ama onunla birlikte bilgelik de gelir.

Sonuç olarak, Antigone'nin doruk noktası Trajedideki temel çatışma, "kilise devlete karşı." İki karşıt alan arasındaki çatışma, karşıt fikirlerden değil, her iki tarafın yüzleşmesinden kaynaklanır. Sofokles, doruk noktasında kibrin sonuçlarını tasvir ederken alçakgönüllülüğün önemini vurgular. son, cezalandırma ihtiyacını göstermektedir; Ceza, kişi eylemleri üzerinde düşündükçe bilgelik getirir'.

Başa dön