All posts tagged: Okuma Önerileri

Nasıl Daha İyi Bir Okur Olunur?

“Okumak yazmaktan öte bir iştir, daha uysal, daha uygar, daha entelektüeldir…” diyor Borges. Yazmanın, yazarlığın tahakkümü karşısında okurdan, okumaktan, okumanın kıymet-i harbiyesinden bahsetmek gerekiyor elbet bu “kültür ortamı”nda. Bahseden var gerçi, ama sayıca az ve karşı söylemden daha etkisiz düzeyde. Oysa ihtiyacımız olan “Tüm Okurlar Birleşin!” çağrısı belki de… İşte bu sebeple, The Huffington Post’ta “Slow Reading in a Hurried Age” (Tr. Koşuşturma Çağı’nda Yavaş Okuma) kitabının yazarı David Mikics’in “How to Become a Better Reader” adlı makalesini Türkçe’ye çevirip yayınlamak istedim. Sürüp giden bu tartışmaya bir faydası olacağını umarak.