All posts tagged: Nazım Hikmet

Dönem Ruhu: Tanpınar ve Nâzım Hikmet Üzerine…

Dönem Ruhu dediğimiz şey bilhassa sanatta aynı yıllarda yazılmış ve benzer eserlerin incelenmesinde kendisini gösteriyor. Oysa daha önemli bir soruyla karşı karşıyayız : Aynı dönemde yaşamış yazarlar arasındaki üslup ve içerik farkları. Aklıma gelen en çarpıcı örnek Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nazım Hikmet benzeşmezliği. Belki de benzeşmezlik değil bir ruh ayrımından bahsetmek daha doğru olacak. Her halükarda burada incelemeye değer bir yan görüyorum.