All posts tagged: Dönem Ruhu

Sanal Çağda Sorumluluk ve Duyarsızlık

İçinde bulunduğumuz dönemi “sanal çağ” diye adlandırmak kimseyi şaşırtmaz herhalde. Her şeyin bir başkası olduğu, artık kimin/neyin kopyası olduğunun bile bilinmediği, bütün zamanların ve düşüncelerin birbirine karıştığı, gerçek-dışı, gerçek-ötesi ne dersek diyelim, garip bir dönemdeyiz. Yaşadığımız çağa damgasını vuran birkaç şey var herhalde, bunların birisi “sosyal medya”; bu sebeple “sosyal çağ” da denilebilir aslında. Her şeyin “bilinebilir” olduğu dolayısıyla gerçek anlamda hiç bir şeyin “bilinemeyeceği” bir ana geldik. Sanal çağda sorumluluk ve duyarsızlık meselesini de bu bağlamda ele almak istiyorum.

Dönem Ruhu: Tanpınar ve Nâzım Hikmet Üzerine…

Dönem Ruhu dediğimiz şey bilhassa sanatta aynı yıllarda yazılmış ve benzer eserlerin incelenmesinde kendisini gösteriyor. Oysa daha önemli bir soruyla karşı karşıyayız : Aynı dönemde yaşamış yazarlar arasındaki üslup ve içerik farkları. Aklıma gelen en çarpıcı örnek Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nazım Hikmet benzeşmezliği. Belki de benzeşmezlik değil bir ruh ayrımından bahsetmek daha doğru olacak. Her halükarda burada incelemeye değer bir yan görüyorum.