All posts tagged: Direniş

#DirenGezi: “Fakir ama gururlu genç”ten, yarı-zengin otoriter babaya…

AKP ve “hükümetin şahsında cisimleştiği Başbakan” Erdoğan yıllar içerisinde önce horgörülen, bir kenara itilip unutulan çocuk, ardından “fakir ama gururlu genç” ve 90’lı yıllarda “Ben de İsterem!” diyen mahallenin bıçkın delikanlısı yahut “adil” külhanbeyi evrelerinden geçerek bugün “yarı-zengin otoriter baba” figürüne dönüşmüştür.